Tin học cơ bản, làm quen với máy vi tính - Phần 1: Giao diện cơ bản của máy tính, windows

Mục tiêu: Sau khi tìm hiểu xong Phần 1: Giao diện cơ bản của window, các bạn sẽ có khả năng •    Trình bày được chức năng của Hệ điều hành Window •    Sử dụng được Window để thao tác với máy tính

Thong ke