Kỹ thuật soạn thảo công văn căn bản cần biết

Khi làm trong các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, bạn phải thường xuyên soạn thảo các văn bản, công văn để thực hiện các hoạt động thông tin giao dịch, do đó phải cần tới những kĩ năng soạn thảo công văn.

Thong ke