Hướng dẫn chi tiết hàm VLookup trong excel

23/03/2015 11:02

Hàm VLOOKUP là 1 trong những hàm excel căn bản, cùng xem cách hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP chi tiết dưới đây:

Hàm VLOOKUP dùng để dò tìm một giá trị ở cột đầu tiên bên trái của một bảng dữ liệu. Nếu tìm thấy sẽ trả về giá trị ở cùng trên một dòng với giá trị tìm thấy trên cột mà chúng ta chỉ định. Hàm vlookup thường dùng để điền thông tin vào bảng dữ liệu lấy từ bảng phụ. Nó sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một cột nào đó nếu thỏa mãn điều kiện dò tìm.

hàm vlookup trong excel

1. Cú pháp hàm VLOOKUP

VLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,range_lookup)
Trong đó:

- lookup_value: tìm một giá trị dùng để tìm kiếm, có thể là một chuỗi ký tự, một tham chiếu, một giá trị nào đó của bảng chính.
- table_array: vùng chứa dữ liệu cần tìm trong bảng phụ VD(A6:D10)
- row_index_num: giá trị lấy ở côt thứ mấy trong bảng phụ
- range_lookup: muốn tìm chính xác hay tương đối.

2. Ví dụ hàm VLOOKUP: 

Nhìn cú pháp thì rất khó hiểu phải không các bạn vậy mình xin lấy ví dụ để các bạn dễ hiểu.
VD: Hãy điền tên vào cột tên hàng dựa vào ký tự trong cột mã hàng.

Hướng dẫn hàm vlookup trong excel
Nhìn vào bảng ta thấy:

Tên hàng=VLOOKUP(B5,$A$12:$B$15,2,0)
B5: chính là giá trị dùng để tìm kiếm hay lookup_value.
$A$12:$B$15: là vùng chứa dữ liệu cần tìm trong bảng phụ hay table_array.
2: là lấy cột thứ 2 trong bảng phụ hay row_index_num.
0: tìm chính xác hay range_lookup thường là ,0.

Qua ví dụ trên nếu đề bài cho mà có liên quan đến bảng phụ và bảo lấy theo cột thì ta dùng hàm VLOOKUP.

 - daytinhoc.org sưu tầm -

 

Các bạn có thể đăng kí học 1 lớp tin học văn phòng để hiểu và xử lý được tất cả các yêu cầu liên quan mà người học excel cơ bản phải đạt được nhé.

Thong ke