Tạo mục lục tự động với word 2007

30/01/2015 11:17

Tạo mục lục tự động không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức bằng những tiện ích có sẵn được nâng cấp thân thiện trong MS Word 2007. Để tạo mục lục, bạn đánh dấu cấp độ nội dung và tiến hành chèn mục mục bằng chức năng có sắn của trình soạn thảo. 

Đánh dấu nội dung và trích xuất thành mục lục 

Bước 1: Mở văn bản bạn cần tạo mục lục tự động

Bước 2: Bạn chọn References trên trình đơn thông minh của bộ MS Office 2007

tạo mục lục tự động

Bước 3: Lựa chọn vùng chức năng tạo mục lục tự động Table of Contents..

Bước 4: Mục lục tự động được tạo trên nguyên tắc cấp độ nội dung, vì vậy, để tạo nó bạn phải lựa chọn cấp độ nội dung cho phù hợp. Ví dụ: 3 phần mở đầu, nội dung, kết luận.. bạn chọn level 1, các nội dung nhỏ hơn sẽ chọn level lớn hơn như level 2. Level 

Phần trình bày dưới sẽ hướng dẫn chi tiết để các bạn dễ hình dung.
Để đánh dấu đề mục trong bảng mục lục, các bạn chỉ cần đặt vị trí trỏ chuột vào dòng chứa đề mục và xác định mức (level):

cách tạo mục lục hiệu quả

Các bạn thao tác tương tự với các đề mục khác, chú ý chọn level thích hợp.

cách tạo mục lục word 2007 nhanh
Sau khi đã hoàn thành việc xác định mức độ các đề mục trong bảng mục lục các bạn di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần chèn mục lục và nhấn chọn biểu tượng Table of Contents...

Bạn có thể chọn những kiểu trình bày sẵn có(Automatic...) hoặc tùy chọn chi tiết bằng cách nhấn chọn Insert Table of Contents...

tạo mục lục hiệu quả với word 2007

Xuất hiện hộp thoại Index and Tables, chọn thẻ Table of Contents
Print Preview: Kiểu mục lục sẽ hiển thị khi in
Web Preview: Kiểu mục lục sẽ hiển thị ở dạng trang web
Show page numbers: Hiển thị số trang.
Right align page numbers: Hiển thị số trang bên lề phải.
Use hyperlinks instead of page numbers: Có sử dụng liên kết từ mục lục tới trang đặt Heading Tab leader: Chọn loại đường tab từ cuối các Heading đến số trang.
Show levels: Số cấp độ Heading.
Nút Show Outlining Toolbar: Cho hiển thị thanh công cụ Outlining trên cửa sổ MS Word
Nút Options...: Mở hộp thoại Table of Contents Options: Tùy chọn thêm một số tính năng khác.

bí quyết tạo mục lục tự động nhanh hiệu quả

Nút Modify...: Mở hộp thoại Style, sửa đổi định dạng font chữ cho nội dung phần mục lục tự động.

cách tạo mục lục tự động 2007 nhanh

 - daytinhoc.org sưu tầm -

 

Để thành thạo các kĩ năng về word hơn, bạn có thể theo học 1 khóa tin học văn phòng tại Đức MInh. Giáo viên sẽ dạy bạn các kiến thức kĩ năng về word, excel. Ngoài ra học 1 khóa tin học văn phòng, bạn còn được cấp chứng chỉ tin học có giá trị lưu hành toàn quốc. Bạn có thể tự tin xin việc ở bất cứ đơn vị doanh nghiệp nào văn phòng, cơ quan, nhà nước,...

Thong ke