Tìm kiếm nâng cao trong excel

30/03/2015 11:01

Nếu bạn chưa biết cách tìm kiếm nâng cao trong excel, hãy tham khảo bài viết này nhé! 

Bài viết đọc thêm: Các hàm cơ bản thường dùng trong excel

Trong cửa sổ mặc định của hộp thoại tìm kiếm, ta chọn options để mở các tùy chọn nâng cao:

tìm kiếm nâng cao trong excel

1. Fomat

Khi bạn click vào phần này, excel sẽ hiện ra bảng fomat cell để bạn lựa chọn loại định dạng của dữ liệu mà bạn muốn tìm kiếm
2. Within
Tùy chọn này cho phép bạn tìm kiếm giá trị mong muốn trong phạm vi nào:
- Sheet: trong sheet hiện hành
- Workbook: Trên tất cả các sheet có trong file bạn đang thao tác

3. Search
Đây là sự thu hẹp của phạm vi tìm kiếm xuống tìm kiếm trong:
- By rows: dòng
- By Columns: Cột

4. Look in
Có 3 tùy chọn trong phần Look in:

- Formula: tìm trong công thức
- Value: chỉ tìm giá trị
- Cooment: chỉ tìm trong comment (bình luận)

Các hàm liên quan: Hàm vlookup, hàm If

 

 - daytinhoc.org sưu tầm -

 
Thong ke